BUSINESS WOMAN

" ผู้หญิงสายธุรกิจ

พวกเธอคือเจ้าแม่ด้านความเนี้ยบ

หรือบางคนอาจจะไม่เนี้ยบ

แต่สิ่งที่เราเห็นเหมือนๆ กัน คือ

พวกเธอก็คือผู้หญิงธรรมดา

ที่พกพาผ้าอนามัยออกไปทำงานด้วย

ช่วงที่เป็นวันนั้นของเดือน

ในกรณีนี้เธอก็คือผู้หญิงธรรมดาที่ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจแค่นั้น "