MAKEUP ARTIST

" กลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมา

พวกเธอมักจะพกพากระเป๋าอยู่ 2 ใบ

ใบหนึ่งใช้สำหรับส่วนตัว

อีกใบหนึ่งคือเครื่องสำอาง

เอาไว้แต่งหน้าให้ลูกค้า

อุปกรณ์ในการแต่งหน้าสำหรับเธอ

จึงมิได้ใช้เพื่อความความสวยงาม

ให้กับตัวเองเท่านั้น

หากแต่ยังเป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีพ

ของเธอด้วย "