SPORT GIRL

" ผู้หญิงที่มีความคล่องตัวสูง

ในบางครั้งพวกเธออาจจะต้องพก

ผ้าอนามัยแบบสอด

เพราะเธอคือนักกีฬาว่ายน้ำ

หรือพกยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆ

เพื่อที่พวกเธอจะได้รักษาตัวเองได้

หากเกิดอาการบาดเจ็บ

จากการฝึกซ้อมกีฬา "